Jedinstvena rapsodija podneblja

Slučaj Endre Penovca sasvim je jedinstven u našem podneblju koje pre veruje zakasnelim zabrzlamama postekspresionizma, nego vlastitom hodu po našim oranicama koje kao da su bez prekida oponašale Mondrijana.


U ovoj našoj provinciji kao da još uvek nema mesta za ingeniozno tumačenje skupocenog geometrizma naša ravnica, onakvog kakvog ga je doživljavao Dragoslav Stojanović Sip.

>>>